İçinde 30 insanı öldürecek toksin var! Siyanürden 1200 kat daha zehirli

AÜ Su Eserleri Fakültesi Dekanı ve Su Eserleri Avlama ve Sürece Kısmı Avlama Teknolojisi Anabilim Kolu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, balon balığı avcılığının desteklenmesine dair yayınlanan bildiri hakkında değerlendirmelerde bulundu, amatör balıkçılar için balon balığı avcılığı müsaadesinin olmadığını söyledi. Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kasım ayında yayınladığı Balon Balığının Avcılığının Desteklenmesine Yönelik Bildirinin maksadının denizlerdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına ziyan veren balon balıklarından ‘Lagocephalus sceleratus’ çeşidinin ekosistemdeki yoğunluğunu ve stoğa iştirak oranını azaltarak balon balığının avlanmasını teşvik etmek hedefiyle balıkçılara verilecek desteklemeye ait iş ve süreçler olduğunu belirtti.

Balon balığı avcılığının Akdeniz ve Ege Denizi’ne kıyısı olan vilayetlerde, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, Su Eserleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı ve geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan balıkçılara verildiğini söyleyen Prof. Dr. Deval, “Destekleme kapsamında yalnızca bu cinsin avcılığına müsaade verilerek kuyruğunun 1 milyon adete kadar, her bir adedi başına 5 Türk Lirası destekleme ödemesi yapılacak. Öbür balon balığı cinslerinin avcılık yasağı devam edecek. Amatör balıkçılar için balon balığı avcılığı müsaadesi yok” dedi.

“Son 30 yılda deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükseldiği göz önüne alındığında, Doğu Akdeniz şartlarının tropikal tiplerin büyümesi, üremesi ve hayatta kalması için giderek daha uygun hale geldiği ve yerli tiplerle rekabette bu şartların yabancı çeşitlere çeşitli avantajlar sağlandığı görülmektedir” diyen Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, son 40 yıl içinde Akdeniz suları için kaydedilen balon balığı çeşitlerinin sayısının 11’e yükseldiğini ve Türk denizlerinde Tetraodontidae familyasına ilişkin 8 balon balığı çeşidinin tespit edildiğini tabir etti.

Balon balıklarının altın zehirli kurbağadan sonra dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edildiğini söyleyen Prof. Dr. Deval, “Balon balıklarının gonad, karaciğer, bağırsak, kas dokuları ve bazen de derileri, tetrodotoksin (TTX) olarak tanımlanan nörotoksin içerir. Siyanürden 1200 kat daha zehirli olan tetrodotoksin beşerler için de ölümcüldür. Bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar toksin vardır ve bilinen bir panzehir de yoktur” dedi.

Tetrodotoksin zehirlenmesinin belirtilerinin ekseriyetle balon balığı zehrini yedikten 10- 45 dakika sonra ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Deval, “Zehirlenme, ağızda uyuşma ve karıncalanma, tükürük, mide bulantısı ve kusma ile başlar. Semptomlar felce, şuur kaybına ve teneffüs yetmezliğine ilerleyebilir ve vefata neden olabilir” biçiminde konuştu.

Dekan Prof. Dr. Deval, “Sularımızda bulunan balon balığı cinslerinin azamî uzunlukları 16- 114 santim ortasında değişirken, tiplerinin dördü TTX ihtiva etmezken öteki dördü TTX ihtiva eder ve beşerler için öldürücüdür” sözlerini kullandı.