Yargıtay: ‘Amir, işçiye küçültücü laf söyleyemez’

Çalıştığı fabrikada mesai arkadaşlarının yanında amirinin fırçasına maruz kalan emekçi atar topar kovuldu. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, kişinin işyerinde amir pozisyonunda olmasının personele “Lan oğlum o elini cebinden çıkar” diyerek küçültücü ve tahrik edici kelamlar kullanma hakkı vermeyeceğine dikkat çekti.

Çalıştığı fabrikada, makinenin arızalanması üzerine yanına gelen üretim şefinin fırçasına maruz kalan emekçi, hayatının şokunu yaşadı. Öfkelenen üretim şefi, çalışana ‘Lan oğlum o elini cebinden çıkar’ diyerek emekçinin üzerine yürüdü. Ortaya giren çalışanlar, amiri ve amirinin öfkeli kelamlarına maruz kalan emekçiyi uzaklaştırdı. Akabinde, personel kovuldu.

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan mağdur personel, haksız uygulama sonucu kıdem ve ihbar tazminatının tarafına verilmediğini; kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının olduğunu ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Davalı patron ise davacının şirketten hiçbir hak ve alacağının bulunmadığını, çalışma mühleti boyunca çalışmaya bağlı olarak hak etmiş olduğu her türlü tüm fiyatlarının ve eklentilerinin eksiksiz olarak davacıya ödendiğini öne sürdü.

Olayın sataşmadan ötürü gerçekleştiğine dikkat çeken İş Mahkemesi, davacının amiri pozisyonunda olan kişinin üzerine yürümesinin sataşma niteliğinde olduğunu ve işverence yapılan feshin haklı olduğu münasebeti ile davanın reddine hükmetti.

YASAYA AYKIRI 

Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme, emekçinin ulu orta fırçalanmasının yasaya karşıt olduğuna dikkat çekti. Kararda şöyle denildi:

“Davacının iş akdinin İş kanunun 25/II-d unsuru yeterince haklı nedenle feshedildiği anlaşılmaktadır. Şahitler; amirin, ‘lan oğlum elini cebinden çıkar’ dediği davacının eline uzandığını söz etmişlerdir. Ardından davacının da bu kelam ve davranışa reaksiyon gösterdiği ama yumruklama ya da üzerine yürüme üzere davacı fiili olmadığını beyan etmişlerdir. Ayrıyeten belge içinde alınan CD çözümleme tutanağında ise davalı beyanına nazaran davacı olan siyah giysili şahsın el kol hareketi yaptığı iki kişinin de bu şahsı tutarak çektiği , rapor edilmişse de olayın birinci çıkış sebebinin amirin kelam ve davranışı olduğu anlaşılmaktadır.

İşyerinde amir pozisyonda olması , emekçiye ‘lan oğlum elini cebinden çıkar’ diyerek, küçültücü , tahrik edici söz kullanma hakkı vermediği üzere , davacının verdiği reaksiyonun ise birinci hareket ve tahrik edici hareketin karşı taraftan gelmesi nedeni ile haklı fesih boyutuna varmadığı evrak çerçevesinden anlaşılmaktadır. Davacının tahrik sonucunda sarf ettiği kelamlar olsa da vurma ya da hakarete varan kelam ve davranışı olmadığı bu nedenle davacı aksiyonunun haklı fesih boyutuna varmadığı , yapılan feshin fakat geçerli fesih olarak kabul edilebileceği anlaşılmakla , feshin haklı olduğu münasebeti ile davanın reddine dair verilen kararının bozulması gerekmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.” (İHA)