Çalışanlar stres endişe ve öfke dolu

Gallup’un son araştırması, Türkiye’de çalışanların nasıl bir cendere içinde olduğunu ortaya koydu. Gerilim rekor düzeyde, iki çalışandan biri gün içinde öfke ve kaygı yaşıyor.

Türkiye‘de çalışanların üçte ikisi gerilimli, yaklaşık yarısı mutsuz ve öfkeli… Tüm bu oranlarda küresel ortalamaların iki katına ulaşılması işyerlerindeki huzura dair önemli alarm veriyor.

Global araştırma şirketi Gallup, dünyanın her bölgesinden 96 ülkeyi kapsayan ve işyerlerinde çalışanların durumunu ölçümlediği raporunu açıkladı.

AĞIR GERİLİM ALTINDAYIZ

Rapora nazaran dünyada çalışanların gerilim seviyesi tüm vakitlerin en yüksek düzeyine, yüzde 44’e yükseldi. Türkiye’ye bakıldığında ise rekor olan bu sayının çok ötesinde bir sonuç ortaya çıktı: Türkiye’de çalışanların yüzde 66’sı gün içinde ağır bir gerilim altında olduğunu belirtti.

Yaşam koşullarının enflasyon artışı paralelinde süratle bozulması, bilhassa sabit gelirlilerin hayat kalitesinde keskin bir düşüş, gerilim seviyesinde ise sert bir artış yarattı.  Türkiye’de 3 çalışandan 2’si ağır gerilim altında olduğunu söylerken bu oranla ülkemizdeki çalışanlar tüm dünyada birinci sırada yer aldı. Türkiye’yi yüzde 65 ile Lübnan izledi. Araştırma, çalışanların kaygı düzeyini de ölçüyor. Türkiye’de çalışanların yüzde 43’ü her gün derin bir telaş içinde olduğunu söyledi. Bu oranda geçen yıla nazaran 3 puan artış var.

İKİ KAT ÖFKELİYİZ

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve her geçen gün yoksullaşan beyaz yakalıların öfke seviyesindeki artış, küresel araştırmanın sonuçlarına da yansıdı. Araştırmaya nazaran Türkiye’de çalışanların yüzde 46’sı gün içinde öfke yaşadığını belirtti.  Bu oran küresel ortalama olan yüzde 21’in iki katından fazla.

Çalışanların yüzde 40’ı mutsuz

Çalışanların memnunluğu işyerlerinin ticari muvaffakiyetini ve verimliliğini, bu da ülke iktisadını birebir etkiliyor. Türkiye’de çalışanlara dair bilgiler ise küresel ortalamadan daima olumsuz ayrışıyor. Araştırmaya nazaran gün içinde derin bir mutsuzluk yaşayan Türk işgücündeki artış oranı ise yüzde 5. Türkiye’de çalışanların yüzde 40’ı gün içinde  mutsuz olduğunu belirtti. Bu oran yüzde 23 olan küresel ortalamanın çok üzerinde. Dünyada çalışanların yüzde 11’i gün içinde hürmet görmediklerini düşünüyor, Türkiye’de bu oran da iki katı: yüzde 21.